Landingspagina

Op R-Products.info staan webpagina’s (landingspagina’s) met informatie over producten en diensten welke op relevante (combinatie’s van) trefwoorden (zoekwoorden) hoog scoren in zoekmachine’s. Google zoekt nieuwe pagina’s via verwijzingen van reeds geindexeerde pagina’s. De door Googlebot (zoekrobot) gevonden webpagina’s worden opgeslagen in de Google index. Het zogenaamde Google algoritme is de programmatuur die bepaald welke webpagina’s, in welke volgorde, in de Google index komen te staan.

Grafieken opvragen via Google Analytics

Met behulp van Google Analytics krijgt u inzicht hoeveel bezoekers er op uw webpagina komen en met welke trefwoorden bezoekers uw landingspagina hebben gevonden. Grafieken kunnen per dag, week of maand worden weergegeven in een door u in te stellen tijdvak.U kunt het aantal paginaweergaves bekijken, de gemiddelde bezoektijd op de landingspagina en u kunt opvragen vanuit welke landen, plaatsen of regio’s de bezoekers komen en vanaf welke websites.

Voordat u begint ...
Inleiding tot Google Analytics: zie deze link.
Google Analytics » de trackingcode instellen: zie deze link.

Aandachtspunten Landingspagina

Enkele aandachtspunten welke van belang zijn om een landingspagina te maken die hoog kan scoren in zoekmachines zijn:

 • bepaal het onderwerp van de landingspagina
 • zorg dat de landingspagina goede en unieke content (inhoud) heeft
 • schrijf zoveel mogelijk over het trefwoord en zo volledig mogelijk
 • bepaal de juiste (combinatie van) trefwoorden (zoekwoorden) waar u op gevonden wilt worden
 • trefwoorden moeten voorkomen in de URL, Title en Description
 • plaats het belangrijkste trefwoord in het begin van de tekst en in de laatst allinea, maak het woord eventueel vet <strong>
 • geef het belangrijkste trefwoord op de webpagina een <H1> tag
 • meerdere <H1> op 1 pagina gebruiken is wel mogelijk maar de belangrijkheid van de diverse <H1> verminderd dan wel, gebruik eventueel een <H2> tag op het volgende belangrijke trefwoord
 • bepaal trefwoorden met een hoog zoekvolume, deze leveren veel “verkeer” op
 • bepaal trefwoorden met een lage concurrentie, dit zijn relatief “makkelijke” zoekwoorden
 • trefwoorden moeten relevant zijn t.o.v. de inhoud van de landingspagina
 • bepaal of de gekozen trefwoorden ook daadwerkelijk gebruikt worden door bezoekers in de zoekmachines
 • ga na hoeveel en welke (kwaliteit) verwijzingen (links) er liggen vanaf andere websites naar de landingspagina
 • bepaal wie de concurrenten zijn van de landingspagina

Probeer zo veel mogelijk verwijzingen (links) te krijgen vanaf verschillende websites, vanaf verschillende ip adressen met een zo hoog mogelijke PageRank (PR), verwijzingen welke verkregen zijn vanuit het bovenste gedeelt van de content zijn belangrijker dan verderop in de pagina, de 1e link in de content is meestal de belangrijkste.

Zorg voor goede ankerteksten, in de naam (URL) van de pagina dienen de belangrijke trefwoorden te staan, bij een plaatje dient de juiste Alt Tag ingevoerd te worden. Vanaf dit plaatje dient gelinkt te worden naar een pagina met hetzelfde onderwerp/trefwoord. De bestandsnaam van een plaatje (afbeelding) kan van belang zijn, evenzo de eigenschappen van de afbeelding (meta informatie zoals titel, onderwerp, label enz.). De tekst in de onmiddelijke omgeving van de afbeelding kan ook belangrijk zijn.

Maak van het belangrijkste trefwoord een Meerdere op 1 pagina is wel mogelijk maar de belangrijkheid van de diverse verminderd dan wel. Schrijf teksten “to the point”, schrijf zoveel mogelijk over het trefwoord en zo volledig mogelijk. Plaats het belangrijkste trefwoord in het begin van de tekst en in de laatst allinea, maak het woord eventueel vet.

Verwijs (link) alleen naar betrouwbare websites, uitgaande verwijzingen hebben geen invloed op de ranking van een site, bepaalde uitgaande verwijzingen kunnen onze site echter wel schaden. Plaats in de ankertekst van de verwijzing nooit het trefwoord waarop de pagina in kwestie moet gaan scoren, daarmee maak je namelijk die andere pagina tot autoriteit over dat zoekwoord.

Alt Tag altijd vullen bij plaatjes , de Alt Tag verteld iets over het plaatje c.q. de pagina. Heeft een plaatje een link dan heeft de Alt Tag “waarde” voor de pagina waarnaar gelinkt wordt.

Maak de Title (titel) van de webpagina niet langer dan 55 posities. Meer karakters mag wel maar worden meestal niet in de zoekresultaten getoond. De Title moet uniek zijn en het belangrijkste trefwoord moet zoveel mogelijk voorraan staan in de Title.

Maak de Description (beschrijving) van de webpagina niet langer dan 156 posities en minimal 46 karakters. Keywords (trefoorden/zoekwoorden) zijn tegenwoordig minder belanbgrijk, Google doet hier niet veel meer mee. Zorg regelmatig voor nieuwe content op je website en analyseer hoe hoog de concurrenten scoren en waardoor?

Lees meer

Concurrentie Analyse

Concurrentie analyse:

 • hoeveel pagina’s van de concurrerende website heeft Google opgenomen in de index
 • welke PageRank (PR) hebben de pagina’s van de concurrent c.q. welke populariteit en scoringskracht zijn aanwezig
 • hoelang bestaat het domein, wat is de “leeftijd” van de website
 • hoeveel inkomende links van zijn er vanaf de verschillende domeinen en ip adressen
 • hoe vaak wordt de domeinnaam vermeld in Google zonder dat er een link aan is gekoppeld
 • hoe vaak wordt de bedrijfsnaam vermeld in Google zonder dat er een link aan is gekoppeld

Lees meer

Tags landingspagina's